Welkom

Hier verken ons praktiese redaksionele prosesse ter aanvulling van formele, teoretiese opleiding van teksredakteurs in Afrikaans. Ons skep en deel inhoud vir taalpraktisyns, taalpraktykstudente en -dosente, asook vir skrywers. Veral, maar nie uitsluitlik nie, vir mense wat daagliks professioneel in en met veral geskrewe Afrikaans werk.

Die redakteur verantwoordelik vir die projek is Jana Luther, onder meer redakteur van die sesde uitgawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT6) en lid van die SA Akademie se Taalkommissie, bygestaan deur ’n klein paneel ervare kundiges.

Soek