Welkom by


Hierdie blad is deur Jana Luther geskep om:

  1. formele, teoretiese opleiding van teksredakteurs in Afrikaans te probeer aanvul; en
  2. praktiese hulp te probeer bied aan mense wat reeds professioneel in en met Afrikaans werk.

Soek