Toets jou kennis

Toets jou kennis aan die hand van voorbeeldsinne uit die hoofstroommedia en Afrikaanse boeke wat onlangs verskyn het. Beskou elke sin en besluit:

  • Is alles reg en na jou sin?
  • Is daar ’n aspek van die taalgebruik waaroor jy onseker is, of waarop jy die aandag wil vestig, waarna jy die keuse om dit te behou of te verander aan die skrywer sal oorlaat?
  • Is daar ’n fout, wat jy dadelik sal regmaak?

Reg of weg?

  1. 7 Februarie 2021
  2. 28 Januarie 2021
  3. 21 Januarie 2021