beide … en / sowel … as / sowel as

beide … en

  • Alle lesmateriaal is beskikbaar in beide Afrikaans en Engels.
  • Alle lesmateriaal is beskikbaar beide in Afrikaans en (in) Engels.

  • Beide die kat en (die) muis se siening kry aandag.

  •  Die agtersitplek is effens hoër as die voorste sitplekke gemonteer om beide gerief en die sig na alle kante te verbeter.

? Die handleiding is gepubliseer met beide wenke en riglyne en die gedigte en verhale van 23 amateurskrywers. → sowel as

sowel … as / sowel as

  • Alle lesmateriaal is beskikbaar in sowel Afrikaans as Engels.
  • Alle lesmateriaal is beskikbaar sowel in Afrikaans as in Engels.
   OF
  • Alle lesmateriaal is beskikbaar in Afrikaans sowel as in Engels.
  • Alle lesmateriaal is beskikbaar in Afrikaans sowel as Engels.

    

  • Sowel die kat as die muis se siening kry aandag.
   OF
  • Die kat sowel as die muis se siening kry aandag.

  • Die agtersitplek is effens hoër as die voorste sitplekke gemonteer om sowel gerief as die sig na alle kante te verbeter.
   OF
  • Die agtersitplek is effens hoër as die voorste sitplekke gemonteer om gerief sowel as die sig na alle kante te verbeter.

  • Die handleiding is gepubliseer met sowel wenke en riglyne as die gedigte en verhale van 23 amateurskrywers.
   OF
  • Die handleiding is gepubliseer met wenke en riglyne sowel as die gedigte en verhale van 23 amateurskrywers.

Verkeerd

beide + sowel as

*Alle lesmateriaal is beskikbaar in beide Afrikaans sowel as Engels.
*Beide die kat sowel as die muis se siening kry aandag.