aanspreeklik / verantwoordelik

aanspreeklik

’n Mens is aanspreeklik vir iets as jy verplig is om die gevolge van iets te aanvaar.

  • As jy sou staatmaak op die inhoud doen jy dit op eie risiko; die universiteit sal geensins aanspreeklik teenoor jou wees in dié verband nie.
  • Die universiteit en sy werknemers kan nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade wat deur ’n student gely word ten opsigte van ’n student se eiendom of enige artikels in die besit van ’n student nie.
  • Die LUR sê sy kan nie aanspreeklik gehou word vir die dood van ‘n baba tydens die staking deur maatskaplike werkers nie.

verantwoordelik

’n Mens is verantwoordelik vir iets as jy:
1. verplig is om daarvoor te sorg.
2. dit veroorsaak.

  • Alle kleuters wat op die skoolregister aangeteken is, se ouers bly verantwoordelik vir die betaling van skoolgelde.
  • Agter die skerms is daar ’n gesoute span wat verantwoordelik is vir die regstreekse uitsending.
  • As jy vir die fout verantwoordelik was (iets wat jy gebreek het, vandalisme, ’n verlore sleutel), sal jy moet betaal (= sal jy aanspreeklik gehou word).