Welkom by


’n Blad wat geskep is om:

  1. formele, teoretiese opleiding van teksredakteurs in Afrikaans te probeer aanvul; en
  2. praktiese hulp te probeer bied aan mense wat reeds professioneel in en met Afrikaans werk.

Soek